Κεντρικός τίτλος στο Εξώφυλλο της γαλλικής Λιμπερασιόν  χθες : Αξίζουν περισσότερο από ένα μετάλλιο. Γιατροί και νοσηλευτές, ταμίες, εργάτες καθαριότητας, διανομείς.

Με το πέρασμα της καταιγίδας, τίθεται το ζήτημα της δίκαιης αμοιβής τους.

Πραγματικά το αξίζουν.  Εδώ έχει ήδη ανοίξει η κουβέντα για την μείωση των μισθών των δημόσιων υπάλληλων

liberation