Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το άνοιγμα και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. (εδώ σχετική εγκύκλιος)

Πρέπει σύντομα και ζήτησα να αποσαφηνιστεί αν η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιήθηκε χθες, για άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων, εφαρμοστεί ως έχει και για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Κι αυτό διότι η εγκύκλιος αναφέρει χαρακτηριστικά:
»Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων.»

Με δεδομένο ότι από αύριο Πέμπτη 28/05/2020 οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία τους ….  Αναμένουμε.