Μήπως να μιλήσουμε για αυξήσεις μισθών στους νοσοκομειακούς γιατρούς μετά και την προκλητικά προνομιακή είσοδο των ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία; – Οι προσλήψεις ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία δεν θα αξιολογούνται από τα θεσμοθετημένα με νόμο επιστημονικά όργανα…

Τάκης Γεωργακόπουλος

 

Συνηθίζεται σε περιόδους κρίσης, κοινωνικής – οικονομικής, να επιδιώκεται ευρύτερη κοινωνική συναίνεση για τα μέτρα που λαμβάνονται, με στόχο να είναι αποτελεσματικά για την προστασία των πολιτών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Έτσι έγινε και με την περίοδο της πανδημίας και τα μέτρα που ελήφθησαν με τις ΠΝΠ που εξέδιδε η κυβέρνηση και έπειτα κυρώνονταν στη Βουλή με νόμο, όπως προβλέπει το σύνταγμα.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ 84 Α’ στο άρθρο 14 προβλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συναίνεση και ιδιαίτερα αποδοχή (ή και ανοχή) από το ιατρικό σώμα των νοσοκομειακών γιατρών.

Αυτή η ΠΝΠ προβλέπει τον διορισμό ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, με προκλητικό τρόπο, αφού οι προσλήψεις δεν αξιολογούνται από τα θεσμοθετημένα με νόμο επιστημονικά όργανα των νοσοκομείων, αλλά αποφασίζονται χωρίς επιστημονικά κριτήρια από τον διοικητή κάθε ΥΠΕ, έπειτα από αίτημα των διοικητών των νοσοκομείων.

Επίσης η ίδια ΠΝΠ προβλέπει ότι η αμοιβή των ιδιωτών γιατρών που θα προσληφθούν στο δημόσιο σε βαθμό επιμελητή Β’ θα γίνεται με μπλοκάκι (ΑΠΥ λέγεται) και θα είναι 2.000 ευρώ, καθαρά (!), αφού θα είναι «αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Πλεονέκτημα η μοριοδότηση

Εκτός από αυτά τα προνόμια, όσοι ιδιώτες γιατροί προσληφθούν στο ΕΣΥ, έστω για τέσσερις μήνες, αφού η διάρκεια των προσλήψεων – διορισμών προβλέπεται να έχει διάρκεια ώς 30 Σεπτεμβρίου 2020, θα έχουν και το πλεονέκτημα της μοριοδότησης γι’ αυτό το τετράμηνο, εφόσον επιθυμήσουν μελλοντικά να διεκδικήσουν θέση στο ΕΣΥ!

Αν αυτή η μεταχείριση, και μάλιστα τώρα που δεν συντρέχουν οι λόγοι έκτακτης ανάγκης, δεν αποτελεί προκλητική προνομιακή μεταχείριση μιας μειονότητας γιατρών που, κατά παρέκκλιση κάθε άλλου νόμου, θα διοριστούν προνομιακά στο ΕΣΥ, τότε τι είναι;

Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, να σας αναφέρω πως ένας γιατρός νοσοκομείου με βαθμό διευθυντή ΕΣΥ, με 22 χρόνια προϋπηρεσίας, έχει καθαρές αποδοχές 1.922 ευρώ, με βαθμό επιμελητή Α’ και εννέα χρόνια προϋπηρεσίας έχει καθαρές αποδοχές 1.650 ευρώ και ένας επιμελητής Β’ (όπως οι νεοδιοριζόμενοι ιδιώτες!) και επτά χρόνια προϋπηρεσίας έχει καθαρές αποδοχές 1.500 ευρώ. Και οι αποδοχές μας υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση, αφού σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αποδοχές του μισθού και οι αποδοχές των εφημεριών, που κάποτε ήσαν αυτοτελώς φορολογούμενες και στην περίοδο του πρώτου Μνημονίου, προστέθηκαν στις βασικές αποδοχές κι έτσι φορολογούνται έως 45%!

Σήμερα, μετά την εφαρμογή από την κυβέρνηση της Ν.Δ. της προκλητικής αυτής ΠΝΠ, ΦΕΚ 84 Α’ για τους ιδιώτες γιατρούς, νομίζω πως οι νοσοκομειακοί γιατροί πρέπει να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε αμέσως αύξηση μισθού και αύξηση του συντελεστή υπολογισμού της αποζημίωσης των εφημεριών και κανείς να μην πει τίποτα για παράλογες απαιτήσεις!

Εναπόκειται στη διάθεση και τον δυναμισμό των συνδικαλιστικών ενώσεων των νοσοκομειακών γιατρών και της ΟΕΝΓΕ η οργάνωση αυτής της διπλής διεκδίκησης, διότι η κατανόηση που έδειξαν οι γιατροί και επεβλήθη στην διάρκεια των Μνημονίων σήμερα δείχνει ακατ-ανόητη…

Τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών πρέπει αμέσως να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους σε όσα επιχειρούνται με τους ιδιώτες γιατρούς και παράλληλα να εκφράσουν δυναμικά τη διεκδίκηση καλύτερων μισθών και μεγαλύτερης αποζημίωσης των εφημεριών!

* Ο Τάκης Γεωργακόπουλος είναι πνευμονολόγος, διευθυντής ΕΣΥ, ΜΕΘ Γ.Ν. Πατρών, πρώην αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ

https://left.gr/