• Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Με επιφύλαξη αντιμετώπισαν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης όσον αφορά τις εργασιακές ρυθμίσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι στον κλάδο του Τουρισμού.

Ως «σημαία» των εξαγγελιών, αναφέρεται η φράση «επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας». Η λογική αυτή είναι σε απολύτως ορθή κατεύθυνση. Ωστόσο από μια αρχική ερμηνεία των υπό ψήφιση εργασιακών ρυθμίσεων, διαπιστώνουμε ότι κάποιες από αυτές είναι στην ίδια λογική (με την φράση) ενώ κάποιες άλλες παρέχουν αντικίνητρα απασχόλησης.

Ας δούμε όμως συνοπτικά τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη μέχρι φυσικά να επιβεβαιωθούν και νομοθετικά.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχικά να αναφέρουμε ότι θα παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της αναστολής εργασίας έως και το 100% των εργαζομένων για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο.

Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης, ακόμη κι αν ανοίξει 1η Ιουνίου ή 15 Ιουνίου, να επεκτείνει την αναστολή όλων των ενεργών εργαζομένων του

Αυτό το μέτρο – σύμφωνα με πληροφορίες μας – θα εφαρμοστεί και για όσους εργαζόμενους επαναπροσληφθούν ως κίνητρο επαναπρόσληψης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργοδότης επιθυμεί, θα μπορεί να προσλάβει εργαζόμενους που απασχολήθηκαν την περσινή χρονιά και την ίδια στιγμή να τους εντάξει στο καθεστώς αναστολής εργασίας για τα διαστήματα Ιουνίου & Ιουλίου

Το θέμα της πληρότητας και η ανάκληση της αναστολής

Πολλοί εργοδότες θα αναρωτηθούν το για πόσο διάστημα θα παρέχεται το δικαίωμα της αναστολής εργασίας. Σύμφωνα με σχέδιο που επεξεργάζονται τα Υπουργεία Τουρισμού & Εργασίας, έχει πέσει στο τραπέζι μια πρόταση η οποία αναφέρει ότι η ανάκληση της αναστολής εργασίας θα γίνεται σε συνδυασμό με την πληρότητα του ξενοδοχείου ως εξής:

 • Από 0 έως 20% πληρότητα: Διατήρηση σε αναστολή έως και το 100% του προσωπικού
 • Από 20% έως 50% πληρότητα: Υποχρεωτική ανάκληση αναστολής στο 1/3 του προσωπικού
 • Από 50% έως 80% πληρότητα: Υποχρεωτική ανάκληση αναστολής στα 2/3 του προσωπικού
 • Από 80% έως 100% πληρότητα: Υποχρεωτική ανάκληση του συνόλου του προσωπικού

Αυτή η διάταξη θα έχει ως στόχο να υπάρξει επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια και σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις θα είναι το υπό ψήφιση πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με το τρόπο που εξαγγέλθηκε ότι θα εφαρμοστεί. Θεωρούμε ότι η προσαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού SURE θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο διατήρησης του προσωπικού

Σύμφωνα λοιπόν με όσα τονίστηκαν, με το νέο πρόγραμμα:

 • Επιτρέπεται η μείωση των ωρών εργασίας έως και 50% μόνο για τους πλήρως απασχολούμενους
 • Εφαρμόζεται και για τους εποχικώς απασχολούμενους (π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλους για τους οποίους υπήρχε υποχρέωση επαναπρόσληψης)
 • Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Μάλιστα ειδικά για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, θα γίνει κάλυψη του 100% της απώλειας.
 • Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή παρότι ο εργαζόμενος π.χ. θα δουλεύει το 50% των ωρών, ο εργοδότης πέραν της υποχρέωσης των ασφαλιστικών εισφορών για το 50%, θα καλύψει και τις εισφορές (εργοδότη & εργαζομένου) και για το υπόλοιπο 50%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ξενοδόχος που επαναπροσλαμβάνει 2 εργαζομένους με 1000€ μεικτό μισθό και τους εντάσσει στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ούτως ώστε να απασχολούνται ο καθένας από 2 εβδομάδες τον μήνα. Ποιο θα είναι το κόστος του:

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι αν το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εφαρμοστεί με τον τρόπο που εξαγγέλθηκε, δεν θα έχει πραγματικά κανένα νόημα (και όφελος) εφαρμογής και θα αποτελέσει στην ουσία ένα αντικίνητρο προσλήψεων.

Εδώ να προσθέσω ότι αντίστοιχα είναι τα δεδομένα και στον λοιπό ιδιωτικό τομέα όπου οι εκεί εργοδότες, ίσως προτιμήσουν το μέτρο του Προσωπικού Ασφαλείας το οποίο θα τους επιβαρύνει μόνο στο 50% του αρχικού κόστους αντί για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το οποίο θα τους επιβαρύνει κατά 75% περίπου.

Άρα, είναι αντιληπτό ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος στον εργοδότη. Διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αναφορά για κάτι τέτοιο καθώς η ουσία είναι ότι το κόστος του εργοδότη θα είναι μεγαλύτερο απ ότι πριν. Διότι με την απλή λογική, αν π.χ. κάτι μου κοστίζει για 8 ώρες, 10€, θα έπρεπε για να μην έχω απώλεια, να μου κοστίζει για 4 ώρες, 5€ και όχι 7,5€. Αυτή είναι η ορθή ερμηνεία και όχι η διαφορετική μαθηματική προσέγγιση που ερμηνεύεται ως εξής: κάτι μου κοστίζει για 8 ώρες, 10€ και αν τελικά το χρησιμοποιήσω τις 4 ώρες, θα μου κοστίσει 7,5€ και άρα θα έχω όφελος 2,5€.

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στη σωστή κατεύθυνση – κατά την άποψή μας – βρίσκεται το υπό ψήφιση μέτρο παροχής κινήτρων για την επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την περσινή χρονιά με μερική απασχόληση με την πλήρη επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μετατροπές εργασιακών σχέσεων από πλήρης σε μερική απασχόληση.Σημείωση: Η συγκεκριμένη προνομιακή αντιμετώπιση δεν θα παρέχεται για:

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που τελικά ένας εργοδότης επιλέξει να μην λειτουργήσει για φέτος, στα προς ψήφιση μέτρα, υπάρχουν προνομιακές διατάξεις επιδότησης της ανεργίας. Συγκεκριμένα:

 • Δίνεται η δυνατότητα επέκταση του επιδόματος ανεργίας για 2 μήνες για όλους τους εποχικούς απασχολούμενους οι οποίοι δεν θα επαναπροσληφθούν. Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται η χορήγηση του Επιδόματος Ανεργίας για όσους το έλαβαν ακόμη και τον Ιανουάριο του 2020 διότι αυτό είχε επεκταθεί μέχρι τον Μάιο.
 • Χορηγείται το εποχικό επίδομα ανεργίας για τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο στους εποχικά ανέργους.
 • Θα υπάρξει μείωση των ελαχίστων απαιτούμενων ημερομισθίων από 100 σε 50 για τη θεμελίωση του εποχικού επιδόματος ανεργίας. Βέβαια εδώ θα πρέπει να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση όσων τελικά δεν απασχοληθούν καθόλου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ Η Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εξελίξεις θα υπάρξουν φυσικά και στο πλαίσιο διαμόρφωσης των αποδοχών όσων τελικά επαναπροσληφθούν στα ξενοδοχεία που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων.

H Σ.Σ.Ε. των Ξενοδοχοϋπαλλήλων που ήταν σε ισχύ από τις 27/3/2018 και αφορούσε τα έτη 2018 & 2019 έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Θυμίζουμε ότι η σύμβαση αυτή είχε κηρυχθεί υποχρεωτική κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να εφαρμοστεί από το σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας. Με την Π.Κ. 3 της 28/3/2020, επεκτάθηκε έως την 31η Αυγούστου 2020. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πράξη κατάθεσης, όπως αυτό ερμηνεύεται από τους εργατολόγους, αφορά στην ουσία νέα σύμβαση κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν ισχύει και γι’ αυτήν η κήρυξη της προηγουμένης ΣΣΕ ως υποχρεωτικής. Η επέκταση της δεσμευτικότητος ολοκληρώθηκε με το πέρας του 3μήνου μετά την λήξη αυτής, δηλαδή την 31η Μαρτίου 2020.

Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την μεγάλη κρίση, θεωρείται πιθανό πως θα επιφέρει σημαντικές πιέσεις στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι προτάσεις του e-forologia για τις εργασιακές ρυθμίσεις γύρω από τον Τουρισμό

 • Επιδότηση του 50% των εργοδοτικών εισφορών για πλήρως απασχολούμενους σε περίπτωση που αυτοί διατηρηθούν σε καθεστώς συνεχούς λειτουργίας χωρίς να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Επιδότηση του 100% των εργοδοτικών εισφορών για τους απασχολούμενους με μερική απασχόληση
 • Εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με κατάργηση της διάταξης για την επιβάρυνση του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών από τον εργοδότη. Ο εργοδότης θα πρέπει να επιβαρύνεται για τις εργοδοτικές εισφορές της πραγματικής εργασίας
 • Θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων στην προτεραιότητα των επαναπροσλήψεων (π.χ. έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και οικογενειακή κατάσταση)
 • Επέκταση του Επιδόματος Ανεργίας για όσους δεν επαναπροσληφθούν μέχρι και τον Σεπτέμβριο
 • Χορήγηση Εποχικού Επιδόματος χωρίς την προϋπόθεση των 50 ημερομισθίων και με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει λάβει κάποιος το ίδιο εποχικό επίδομα την προηγούμενη σεζόν.

https://www.e-forologia.gr/