Της Σταματείας Τσουμέα

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ- ΟΤΑ με την ΚΕΔΕ.
Θέματα που τέθηκαν:
1) Κατάργηση όλων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που θέσπισε η κυβέρνηση, με στόχο το ξεχείλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων και το ξεπούλημα σε ιδιώτες υπηρεσίες-φιλέτα των Δήμων..
2) Κατάργηση του άρθρου 178, όπου με μειοψηφίες τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να εκχωρούν σε ιδιώτες τις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού..
Καθώς και του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 που ψήφισε η κυβέρνηση και προβλέπει η οικονομική επιτροπή να μπορεί να αποφασίζει για την εκχώρηση..
3) Τη διασφάλιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και την επέκταση του και σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων..
4) Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται πολλά χρόνια σε υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, παιδικοί σταθμοί κλπ και τη διασφάλιση των θέσεων των συναδέλφων στο Βοήθεια στο Σπίτι με τη προκήρυξη που τρέχει (να μην αποκλειστεί κανείς που εργάζεται ήδη).
5) Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
6) Να συγκροτηθούν υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας στους δήμους και να ενισχυθούν με νέες προσλήψεις..
7) Ζητήσαμε τη κατάργηση της διάταξης εκχώρησης των απορριμματοφόρων σε ιδιώτες, και τονίσαμε ότι είναι απαράδεκτη..
Αποτελέσματα αυτής της συνάντησης:
Το κλίμα ήταν θετικό στα αιτήματα μας, μάλιστα μας ειπώθηκε ότι θα τα μεταφέρουν και οι ίδιοι στον Υπουργό, αλλά υπήρξαν και οι φωνές του τι να κάνω αν δεν έχω προσωπικό, να αφήσω κάτω τα σκουπίδια στη πόλη μου;..πως θα λειτουργήσω τις υπηρεσίες μου, θα αναγκαστώ να συμπράξω με ιδιώτη..
Είναι σίγουρο ότι έχουμε μπροστά μας να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολιτικές που δυστυχώς έχουν ψηφιστεί για να εφαρμοστούν..
Και είναι σίγουρο ότι θα το κάνουμε, διεκδικώντας τη διατήρηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων.