Θυμάστε που είχαμε γράψει
Θυμάστε που πριν λίγες μέρες με τροπολογία της τελευταίας ώρας «φυτεύθηκε» σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου η Τεχνική Υπηρεσία με τον «μετακλητό επικεφαλής» που πρώτη του δουλειά ήταν να υπογράψει απευθείας ανάθεση 4.500.000 €;
Ο μετακλητός Διευθυντής απέκτησε και εξωτερικό σύμβουλο, με αμοιβή έως το τέλος του έτους 136.400€, για «υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Υπουργείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την ανάθεση και χρηματοδότηση των συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία δομών»!!!
Το ως άνω αντικείμενο εργασίας είναι όλα τα λεφτά…

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 136400,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου…… (Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες) για την δαπάνη για υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Υπουργείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την ανάθεση και χρηματοδότηση των συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία δομών του Αρ. 8 του ν. 4375/16