●224.267 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον Μάιο του 2019!
●518.065 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με το α’ πεντάμηνο του 2019!
●2.283 μετατροπές συμβάσεων από πλήρη απασχόληση σε μερική!

 

Την απόλυτη κατάρρευση, όχι μόνο της εποχικής, αλλά της συνολικής ελληνικής αγοράς εργασίας, καταδεικνύουν τα σημερινά στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.

Από τους δύο Πίνακες που παραθέτουμε παρακάτω (Πίνακας Ι σελ. 2 και Πίνακας ΙV σελ. 8) της Έκθεσης για τις «Ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε περιβάλλον κορωνοϊού», αποδεικνύεται ότι:

●τον Μάιο του 2020 είχαμε 224.267 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον Μάιο του 2019!

●το πεντάμηνο Ιανουάριος-Μάιος 2020 είχαμε 518.065 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2019!

Εξάλλου, τον μήνα Μάιο 2020 δεν έλειψαν και οι μετατροπές συμβάσεων από πλήρη απασχόληση σε μερική και σε εκ περιτροπής, όπως φαίνεται από τον Πίνακα VI στη σελ. 10 της «Εργάνης», οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 2.283!

πηγή: enypekk.gr