Το υπουργείο παιδείας άμεσα εξέδωσε οδηγίες  για την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα μετά την ψήφιση τουν. 4692/2020 (Α ́111) που πήρε ΦΕΚ στις 12-06-2020. Αυτό έγινε σήμερα 15-06-2020 με τις εγκυκλίους για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων το σχολικό έτος 2020-1. Σε αυτές περιέχεται η τροποποίηση του μέγιστου αριθμού μαθητών στους 25 σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Επίσης ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γίνεται 15 για διθέσια και άνω νηπιαγωγεία, όπως και στα 7/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με  ΘΕΜΑ «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 –Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος –Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020»

και εδώ την εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021–Προγραμματισμόςλειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Τραγικό τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη συζητάνε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν από τον Σεπτέμβριο στα σχολεία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα δεύτερο κύμα του κορωνοϊού παραμένοντας σε λειτουργία καθώς θα ήταν τραγικό να χαθεί μια ολόκληρη σχολική χρονιά στη χώρα μας να στοιβάζουν όλο και περισσότερους μαθητές στα σχολικά τμήματα.