Απόγευμα προς βραδάκι Κυριακής 14 Ιουνίου 2020 και το τηλέφωνο του λογιστή κτυπά επίμονα. Από την άλλη άκρη της γραμμής ο εργοδότης – πελάτης του λογιστή.
– ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Έλα που είσαι; Θέλω να εφαρμόσω από αύριο εκείνη τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και άκουσα ότι πρέπει να το δηλώσουμε από σήμερα. Πρέπει να συναντηθούμε απόψε οπωσδήποτε
– ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Μα τι λες τώρα; Είμαι σε παραλία με την οικογένεια να ξεσκάσω λιγάκι. Δεν γίνεται αυτό που λες για απόψε, αύριο βλέπουμε.

Ο καθένας ας μαντέψει το τι επακολούθησε.

Υποτίθεται ότι από 15 Ιουνίου 2020, ξεκινά η εφαρμογή του πολυδιαφημισμένου μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ο οποίος προβλέφθηκε στο Ν.4690/2020 στις 30-5-2010 και στον οποίο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους μέχρι 50% και να τους αμείβουν αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης, ενώ το κράτος θα καλύπτει το 60% της απώλειας του μισθού.
Υποτίθεται λέμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει 15 Ιουνίου, αφού θα πρέπει οι εργοδότες (βλ. λογιστές) να προβούν εκ των προτέρων σε μια σειρά ενεργειών για να είναι νόμιμη η εφαρμογή του μηχανισμού.

Ποιες είναι οι ενέργειες αυτές
Α΄ Φάση Υποβολής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση στο ειδικό έντυπο “ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο:

α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη,
β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό
γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020 για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%,
δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα),
ε) το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, που θα ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για κάθε μήνα.

Πριν όμως από τις παραπάνω ενέργειες, ο εργοδότης καλείται να υποβάλλει σε άλλη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ, η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Επίσης, επειδή από 16 Ιουνίου 2020 επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής των εντύπων για την εκ των προτέρων δήλωση του προγράμματος εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα και Ε4 – Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου.

Και το ερώτημα είναι: Αφού η απόφαση έπρεπε να βγει, γιατί δεν βγήκε στην ώρα της; Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, ούτε και αποτελεί εξαίρεση, δυστυχώς είναι ο κανόνας. Αν ως πολίτες, είμαστε της τελευταίας στιγμής όπως λένε, μάλλον, “το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει”

Κατεβάστε τις αποφάσεις

Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Απόφαση αριθ. 23103/478 ΦΕΚ 2274/14-6-2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απόφαση αριθ. 22804/Δ1.Δ1.772 ΦΕΚ 2273/14-6-2020

Μανώλης Αμαργιωτάκης

Πηγή: ergasiaka-gr.net