Άμεσα δημοσιεύτηκαν σε  ΦΕΚ το Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου, Εσπερινού Γυμνασίου και Ημερησίου Γυμνασίου   με σχετικές  αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Μαθήματα που καταργήθηκαν  – ‘άλλαξαν οι  ώρες διδασκαλίας τους :

  • Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Β΄Λυκείου)
  • Σύγχρονος Κόσμος Πολίτης και Δημοκρατία (Μάθημα γενικής παιδείας, Β΄Λυκείου)
  • Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Β΄Λυκείου επιλογής κατεύθυνσης)
    Ερευνητική Εργασία (Α΄ & Β΄ Λυκείου)
  • Στοιχεία Θεατρολογίας (Επιλογής Α΄Λυκείου)
    μαθήματα επιλογής
  • Πολιτική Παιδεία: μειώθηκε κατά μία ώρα, μάθημα γενικής παιδείας Α΄Λυκείου)

Από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου καταργήθηκαν επίσης οι Κοινωνικές Επιστήμες:
Γεωγραφία
Οικιακή Οικονομία

Τα παιδιά μας θα στερηθούν, δηλαδή, από Σεπτέμβρη την κοινωνική και πολιτική παιδεία, την εκπαίδευση στην αειφορία και στις τέχνες καθώς και την κατάρτισή τους στη Γεωγραφία και την σύνδεση αυτής με την οικονομία και την κοινωνία.

Επιπλέον υπάρχει μείωση ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας και της Χημείας

Κυρίαρχο πρόβλημα αναδεικνύεται η εξαφάνιση των Κοινωνικών Επιστημών αλλά κατά την άποψή μου εξίσου σοβαρές είναι και οι άλλες πολιτικές επιλογές της κατάργησης ή συρρίκνωσης κάποιων γνωστικών αντικειμένων.

Οι επιλογές των «καταργήσεων¨ διαμόρφωσαν ένα Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο προϋπήρχε πριν το 1982, περίοδος κατά την οποία πάρθηκαν καινοτόμες πολιτικές αποφάσεις

Δείτε εδώ το » Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου υπ αριθμ. 74181/Δ2 Απόφαση και με την υπ. αρίθμ. 74182/Δ2 απόφαση το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. «
και εδώ «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.  απόφαση με αριθμ. 72323/Δ2 (1) και υπ. αριθμ. 72322/Δ2 » Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.»