Αναβάλετε για μια ακόμα φορά αναβάλετε η οριστική λήψη απόφασης για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων , ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», παρατείνεται η προθεσμία της επιτροπής γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

tropologia-anthigeiino

Σύμφωνα με την τροπολογία η επιτροπή πρέπει να παραδώσει την γνωμοδότηση της μέχρι 31/10/2020.

Για να δούμε …