Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης και συγκεντρώσεων λόγω covid-19, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ η χρονική μετάθεση του οικείου διαστήματος των προηγούμενων χρόνων ως προς την υλοποίηση  του συνεδρίου των αντιπροσώπων σε ημερομηνία του Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, στις 09:30, θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίαςστην έδρα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην Αθήνα. Σε επόμενη ανακοίνωση, τουλάχιστον ένα μήνα πριν όπως ορίζει το Άρθρο 31 του Καταστατικού, θα ανακοινώσουμε τον ακριβή χώρο πραγματοποίησης της Γ.Σ.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
1)    Απολογισμός των πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ
2)    Οργανωτικά θέματα της Ομοσπονδίας
3)    Οι εξελίξεις στην Ειδική Εκπαίδευση και οι νέες διεκδικήσεις για τη Γενική   Εκπαίδευση και τα ΚΕΣΥ
4)    Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης πεπραγμένων του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
5)    Απολογισμός Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Παρακαλούμε θερμά τους Συλλόγους να ενημερώσουν εγκαίρως τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους προκειμένου να παρευρεθούν στη Συνέλευση.

Κατά τη συνεδρίαση μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συλλόγων (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Σύμφωνα με το Άρθρο 32, οι Σύλλογοι δύνανται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησης, ή το αργότερο μέχρι δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, να αποστείλουν τις προτάσεις τους για την ημερήσια διάταξη στο e-mail της Ομοσπονδίας poseepea@yahoo.gr.