Τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει και την αναστολή για ένα έτος της έναρξης εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε 5 δήμους όπως αυτοί ορίστηκαν στην υπ.αριθμ. 127860/Δ1/13.8.19 λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν ανακύψει. Η τροπολογία

Δείτε παρακάτω τους 5 Δήμους που αναφέρονται στο άρθρο Η Υ.Α. 127860/Δ1/13.8.19
Πηγή άρθρου: fresh-education