Αρ. Πρωτ. 418 / 9-7-2020

Θέμα:  Χορήγηση Κανονικής Άδειας

Σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τις κανονικές άδειες  της θερινής περιόδου και τον αυστηρό περιορισμό τους, πράγμα που  διαρρέεται ως προφορική εντολή της διοίκησης, παραθέτουμε τη σχετική διάταξη που ορίζει ότι » Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου».Πουθενά δεν ορίζεται ότι μόνο 15 ημέρες χορηγούνται αυτή την περίοδο και μια τέτοια ερμηνεία θα αποτελούσε πρωτοφανή πανελλήνια πρωτοτυπία.

Η διάκριση που γίνεται είναι ότι από το σύνολο των αδειών που δικαιούται ο υπάλληλος, υποχρεωτικά οι 15 από αυτές χορηγούνται, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, κατά τη θερινή περίοδο. Πρόκειται για ελάχιστη προστατευτική διάταξη του δικαιώματος θερινής αδείας για τους συναδέλφους και όχι περιοριστική αυτής. Κατ΄ελάχιστον, λοιπόν, εγκρίνονται υποχρεωτικά 15 ημέρες εντός αυτής της περιόδου και όχι απαγορευτικά μόνο 15. 


Επιπλέον επισημαίνουμε, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας, ότι οι υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και ότι η  ανεμπόδιστη χορήγηση της καλοκαιρινής άδειας  αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση της διοίκησης.