Με μια νέα πρωτοβουλία της η Κυβέρνηση, για να καλύψει την ένδεια Μονίμων Προσλήψεων υγειονομικού προσωπικού προχωρά στη σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών με 18μηνες συμβάσεις.

Και πως θα γίνει η επιλογή του νοσηλευτικού προσωπικού από τους άριστους της ΝΔ μα φυσικά με κλήρωση, σιγά μην λάμβαναν υπόψιν τυπικά προσόντα ή κοινωνικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656Β) του Υπουργού Υγείας «Η διαδικασία επιλογής ειδικευόμενων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών. Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών, που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από την οικεία Υγειονομικής Περιφέρειας εντός τριών (3) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. «

Οι ειδικευόμενοι αυτοί νοσηλευτές θα εργάζονται για 18 μήνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων, στα Κέντρα Υγείας και σε άλλες δομές Δημόσιας Υγείας, παράλληλα με τη θεωρητική τους κατάρτιση, η οποία έχει προβλεφθεί να γίνεται με τηλεκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πού μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι

Για τις 1.650 θέσεις Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2020 στις Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως αναφέρονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

1η ΥΠΕ.
2η ΥΠΕ.
3η ΥΠΕ.
4η ΥΠΕ.
5η ΥΠΕ.
6η ΥΠΕ
7η ΥΠΕ.


Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων για τις 600 θέσεις Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.