Σύσταση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ): Χρηματοδότηση- Προσλήψεις- Ανάπτυξη  ΑΜΕΣΑ εξαρτώμενες  από την  Αξιολόγηση Δομών- Υπηρεσιών και Εργαζομένων. Και στο «βάθος»  Κατάργηση Δημοσίων Δομών. Ένα ακόμα βήμα Ενίσχυσης του Ιδιωτικού Τομέα…

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει τη σύσταση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ), προκειμένου να λειτουργήσει ως «αρωγός στην βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.» Τι  κάνει  με τον ΟΔΙΠΥ ΑΕ η Κυβέρνηση της Ν.Δ ;

 Πρώτον δίνεται  η ανάθεση του έργου αυτού-ως «εργολαβία» – σε ένα εξωτερικό φορέα (ΑΕ του Δημοσίου) όπως προβλέπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο  για τον ΟΔΙΠΥ. Ο κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη «υπερδομή» που-παρακάμπτοντας το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΣΥ – θα έχει τις πληροφορίες και τα δεδομένα, θα ασχολείται με τη συνεχιζόμενη  εκπαίδευση , θα ελέγχει και θα επιβάλλει κυρώσεις , θα ερευνά τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού και τα προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας και θα προτείνει λύσεις , δηλαδή θα καθορίζει την Πολιτική Υγείας και μάλιστα με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικού management . Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στο Καταστατικό της Εταιρείας ΟΔΙΠΥ ΑΕ αναφέρεται ρητά ότι στους σκοπούς της είναι « ο στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα της Υγείας» !

Δεύτερον, στοχεύει μέσω της ίδρυσης του ΟΔΙΠΥ, στην συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, χρηματοδότησης, διοίκησης και οργάνωσης έως την κλινική πρακτική .Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι ένας αφηρημένος όρος», έσπευσε εκ προοιμίου να υπογραμμίσει ο υπουργός Υγείας που ξεκαθάρισε:  «Για να αναπτυχθούν(;) υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η τεχνική αρτιότητα, καθώς επίσης και η προσβασιμότητα αυτών των υπηρεσιών. Από την πρακτική των κλινικών γιατρών και των νοσηλευτών, τις τυποποιημένες διαδικασίες που ακολουθούν εργαστηριακοί και τεχνολόγοι, ως τις υπηρεσίες που προσφέρει το βοηθητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Όλα μπορούν και πρέπει να μετρώνται με συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης, όπως οι  χρόνοι αναμονής των ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών, είναι μόνο μερικά από τα μεγέθη που είναι απολύτως μετρήσιμα στη φροντίδα υγείας.»

Τρίτον. Από το Άρθρο1 φαίνεται η «στόχευση» του Σ/Ν, όταν  οι διατάξεις του ν/σ έχουν πεδίο εφαρμογής ΜΟΝΟ τις δομές του ΕΣΥ και ότι  οι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας θα ελέγχονται μόνο μετά από  αίτημα τους , δηλαδή προαιρετικά, υιοθετεί το αφήγημα των απανταχού νεοφιλελεύθερων ότι  το Δημόσιο είναι σπάταλο, αντιπαραγωγικό και χαμηλής ποιότητας , ενώ ο ιδιωτικός τομέας είναι εξ’ ορισμού υψηλής απόδοσης και άρα δεν χρειάζεται καν αξιολόγηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του . Πέρα από την (ενδεχομένως και αντισυνταγματική) ανισότητα που αυτό προκαλεί, και δεδομένου ότι η θετική αξιολόγηση θα δίνει πιστοποιητικά «αριστείας», μπορεί κανείς πολύ εύκολα να καταλάβει την προνομιακή μεταχείριση ιδιωτικών θεραπευτηρίων που πληρούν τα standards ποιότητας και αναβαθμίζουν τη θέση τους στην ιδιωτική αγορά ,  ενώ ταυτόχρονα άλλες ιδιωτικές μονάδες  με λιγότερο καλές προδιαγραφές δεν θα ζητούν να αξιολογηθούν και δεν θα έχουν καμιά επίπτωση  στη λειτουργία τους ή στις συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΥΥ.  Από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτός στόχων και να τεθεί θέμα συνέχισης της λειτουργίας τους ή αναδιοργάνωσης τους με βάση τη λογική των  Συμπράξεων  Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα Υγείας (ΣΔΙΤ).   Με άλλα λόγια , η ιδέα του ΟΔΙΠΥ ΑΕ υπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο της ΝΔ για ΣΔΙΤ και αγορά υπηρεσιών από τον κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα υγείας.

Με το Νομοθέτημα αυτό η Κυβέρνηση της Ν.Δ από τη μία  ξεδιπλώνει τη επίθεση της στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, συνδέοντας-ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- την Χρηματοδότηση τις Προσλήψεις και την Ανάπτυξη  με την Αξιολόγηση Δομών-Υπηρεσιών- Εργαζομένων, ξαναφέρνοντας  από τη πίσω πόρτα την «Τιμωρητική αξιολόγηση Μητσοτάκη» και σχεδιάζοντας επί του πρακτέου τη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των «κακών ή ανεπαρκών» Δημοσίων Δομών.  Και από την άλλη ενισχύει και επιβραβεύει με «αριστεία» (ήδη τα μετάλλια δίνουν και παίρνουν στους Ιδιώτες..)  και αφήνει στο «απυρόβλητο» τον κακό Ιδιωτικό Τομέα, αφού θα συνεχίσει απρόσκοπτα να προσφέρει τις υπηρεσίες του.  με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Σ/Ν.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ, εγκλωβισμένη στα Νεοφιλελεύθερα αδιέξοδα της, δεν θέλει να κατανοήσει  ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι μια πολυπαραγοντική υπόθεση που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση , τη στελέχωση και  τις υποδομές του ΕΣΥ ,  με την οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών  του , με το εργασιακό κλίμα στα νοσοκομεία , με τη συμμετοχή των ασθενών σε θεσμούς εκπροσώπησης  , κοινωνικού ελέγχου ,  σχεδιασμού και ανάπτυξης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Με άλλα λόγια η ποιότητα στην Υγεία είναι μια πολιτική και όχι τεχνοκρατική υπόθεση και απαιτεί σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες υπέρ της καθολικής και ισότιμης κάλυψης των αναγκών υγείας των πολιτών από ένα ενδυναμωμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται μια «τομή»  Αξιοκρατίας , Δημοκρατίας και Ποιότητας  στο ΕΣΥ, πρέπει  να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η «χρηματοδοτική δικαιοσύνη» στο σύστημα, με τελικό στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων στην Υγεία , τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη φροντίδα υγείας , τη δραστική μείωση του κόστους σε χρόνο και χρήμα για τον πολίτη.

Πιστεύαμε ότι η πολύ σημαντική ιδεολογική «παρακαταθήκη» από την πανδημία, που ήταν η καθολική αναγνώριση της ανεκτίμητης αξίας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, των δομών και των ανθρώπων του, θα είχε σαν αποτέλεσμα η Κυβέρνηση της Ν.Δ να εγκαταλείψει  το νεοφιλελεύθερο αφήγημα του «λιγότερου Κράτους στην Υγεία» και του «ανοίγματος του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα». Αποδείχθηκε στη πράξη, ότι δεν βάζουν  μυαλό με τίποτα. Και ήρθαν στη Κυβέρνηση για  να κάνουν ΜΟΝΟ δουλειές…

Η άμεση απάντηση και η διεκδίκηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος πρέπει να είναι η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν για τη Σύσταση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ.

Υ.Γ : Για το Σ/Ν της Κυβέρνησης της Ν.Δ, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ  με υπόμνημα της κατέθεσε τη Διαφωνία της!!. Μέχρι εκεί… Στο Υπόμνημα δε  ΛΕΕΙ ΛΕΞΗ!!! Για τα άρθρα του Σ/Ν, κουβέντα για τη σύνδεση της Αξιολόγησης με Χρηματοδότηση-Προσλήψεις- Ανάπτυξη, κουβέντα για τη κατάργηση  ή αναδιοργάνωσης Δημοσίων Δομών, κουβέντα για τη προνομιακή μεταχείριση των Ιδιωτών. Αλλά θυμάται τις προσλήψεις και τη Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων!!. Τέτοια «σκληρή και τεκμηριωμένη» κριτική ασκεί η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ στη Κυβέρνηση της Ν.Δ. ΑΞΙΟΙ!!`