του Γιώργου Τρούλη

Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα παύουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντικαθίστανται, όχι με κρίσεις και κριτήρια όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά με επιλογή από την Κυβέρνηση…
Η Κυβέρνηση των «Αριστων» και των «νόμιμων ιδιοκτητών» συνεχίζει την επιστροφή σε εποχές που η κομματικοποίηση στη δημόσια ζωή και διοίκηση αποτελούσε «κανονικότητα»… Το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε μάχες για να καθιερωθούν αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής στελεχών και υπηρεσιακών μεταβολών. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν την περίοδο υπουργείας στο υπουργείο παιδείας της Μαριέττας Γιαννάκου…
Καταγγέλουμε σε όλους τους τόνους τις επιλογές της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας και της Κυβέρνησης της ΝΔ και καλούμε τη ΔΟΕ και όλες τις παρατάξεις να καταγγείλουν τις μεθοδεύσεις αυτές.

Με την τροπολογία :

α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο παραταθεί.

β. Για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους , έως την αντικατάστασή τους με προσωρινούς Διευθυντές οι ανωτέρω Διευθυντές λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα θέσης ή απασχόλησης.

γ. Στις ανωτέρω θέσεις, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται, με υπουργική απόφαση, έως τις 31-8-2021 κατ ανώτατο όριο , προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

δ. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών συνιστάται πενταμελές μη αμειβόμενο Συμβούλιο Επιλογής.

Επανακαθορίζονται θέματα ανασύστασης υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών , ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.