ΑΡΜΑ προς Υπουργείο Υγείας: Να δοθούν με ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τα αναδρομικά για το Επίδομα Ευθύνης Προϊσταμένων Νοσηλευτικής.

Στις 10 Απριλίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 83) ο Νόμος 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις).

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του ως άνω Νόμου, «Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Με την παραπάνω διάταξη αίρεται η αδικία σε βάρος των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων, οι οποίοι θα λαμβάνουν πλέον επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί των 250 που ελάμβαναν μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζεται, ότι όπως προκύπτει και από την οικεία αιτιολογική έκθεση, η ως άνω ρύθμιση ήρθε να νομοθετήσει σχετική δικαστική Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (874/2018).

Ήδη για τη περίοδο 2016-2018 υπάρχουν προσφυγές στη Δικαιοσύνη, όσες έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκτές και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και για όσες εκκρεμούν ή όσες κατατεθούν τώρα, λόγω της σχετικής απόφασης του ΣτΕ.

Αντί λοιπόν «οι ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες» να τρέχουν σε δικηγόρους για μια σίγουρη ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (λόγω ΣτΕ), οφείλει η Κυβέρνηση της Ν.Δ και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβουν σχετική Νομοθετική πρωτοβουλία για τη χορήγηση των Αναδρομικών του Επιδόματος Ευθύνης. Το δε συνολικό ποσό (από το 2016) σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ξεπερνά τα 4.000.000€.

Για το θέμα των Αναδρομικών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, θα υπάρξει και σχετική Επερώτηση από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Καλούμε τη Κυβέρνηση της Ν.Δ και το Υπουργείο Υγείας, όπως με Νομοθετική πρωτοβουλία διόρθωσε μια αδικία, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε αντίστοιχη Νομοθετική πρωτοβουλία για τη χορήγηση των Αναδρομικών, στηριζόμενη στη σχετική Απόφαση του ΣτΕ, όπως ήδη ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ ότι θα πράξει πρόσφατα με τα Αναδρομικά των Συνταξιούχων, μετά από τη πρόσφατη Απόφαση του ΣτΕ.