της Παπαδημητρίου Σταυρούλας

Βγήκε στη δημοσιότητα η έκθεση Πισσαρίδη…

Α όλα κ όλα   σωστά τα λέει ο σοφός.

Ποιες υπερωρίες;
Οι καημένοι εργοδότες δεν αντέχουν να πληρώνουν τις υπερωρίες και να τις δηλώνουν και από πάνω. Πολύ γραφειοκρατία λέει να δηλώνονται με ένα sms πριν την πραγματοποίηση τους. Πρέπει να καταργηθεί η δήλωσή τους και φυσικά να μειωθεί και το κόστος τους.
Γιατί η  προστασία για τις ομαδικές απολύσεις;

Με αυτά αποθαρρύνεται η αγορά εργασίας. Δεν μπορούν οι εργοδότες να απολύσουν μαζικά τους ήδη εργαζόμενους για να προσλάβουν άλλους με τον βασικό μισθό και χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Ή όπως κομψά το θέτουν οι συντάκτες της έκθεσης υπάρχουν «περιορισμοί στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να μεταβάλλει τον αριθμό των απασχολούμενων» και πως οι συγκεκριμένοι περιορισμοί, δηλαδή οι ρυθμίσεις για τα όρια των ομαδικών απολύσεων, «αποθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εμποδίζουν την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού προς επιτυχημένους και αναπτυσσόμενους τομείς και επιχειρήσεις».

Flexicurity και όποιος αντέξει! Flexicurity!

Κατά γράμμα το απόσπασμα της έκθεσης για τα μέτρα πολιτικής στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται ως εξής:

  • «Εξορθολογισμός των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων από τις επιχειρήσεις. Οι ισχύοντες κανονισμοί για την αποτροπή εκμετάλλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες έχουν οδηγήσει σε μια σειρά γραφειοκρατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των εργοδοτών έναντι του κράτους. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι όμως ορισμένες φορές αδύνατον να εκπληρωθούν (π.χ. ενημέρωση εκ των προτέρων για υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών). Τέτοιες υποχρεώσεις πρέπει να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν. Στην αντίθετη περίπτωση οδηγούν είτε σε περιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε σε επέκταση “παράνομων” πρακτικών.
  • Εξορθολογισμός της χρήσης και του κόστους των υπερωριών. Η ευελιξία στη χρήση υπερωριών είναι σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα. Το κόστος των υπερωριών πρέπει να ευθυγραμμιστεί με εκείνο σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
  • Μείωση της φορολογικής σφήνας. Αναμένεται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποκαλύψει την αδήλωτη απασχόληση και συνεπώς να αντισταθμίσει μέρος, τουλάχιστον, των χαμένων κρατικών εσόδων.
  • Προσαρμογή εργατικού δυναμικού. Περιορισμοί στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να μεταβάλλει τον αριθμό των απασχολούμενων αποθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εμποδίζουν την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού προς επιτυχημένους και αναπτυσσόμενους τομείς και επιχειρήσεις. Η διασφάλιση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας, καθώς και η αποτροπή διακρίσεων είναι υψίστης σημασίας, το ίδιο και η προστασία των εργαζομένων από αθέμιτες απολύσεις».

Η Παπαδημητρίου Σταυρούλα είναι επιθεωρήτρια εργασίας και μέλος του Γ. Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ εκλεγμένη με την Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση