Τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία

Προληπτική εξέταση ΜΟΝΟ με συναίνεση του εργαζόμενου

Ευθύνη των εργοδοτών και των προϊσταμένων η τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

Η διεξαγωγή των προληπτικών τεστ και το κόστοςυποχρέωση του εργοδότη