Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία 21/8/2020 ξεκαθαρίζει ότι «εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής».

«(…) η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος κατά τον χρόνο του διορισμού του έχει ήδη τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών ποσοτικώς περιορίζεται, και έχει τόση διάρκεια σε μήνες όση είναι το άθροισμα των ωρών του μειωμένου ωραρίου που θα ελάμβανε ο γονέας μέχρι τη συμπλήρωση των ετών διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου του τέκνου του. Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής».

Αυτό ξεκαθαρίζεται στην παρ. 1 της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 108357/Ε3, που εκδόθηκε μόλις την Παρασκευή (21/8) από το υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, στη συνέχεια παρατίθενται διάφορες… εξισώσεις και μαθηματικές πράξεις για το πριόνισμα των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Μετά τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, Νίκης Κεραμέως, σε σχέση με τις μάσκες που θα πρέπει να φοριούνται εντός των αιθουσών, όχι όμως και εκτός, αλλά και την ανησυχία που εμπνέει ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα για την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, στο στόχαστρο του υπουργείου Παιδείας μπήκαν και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους, κατά παράβαση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, λίγο-πολύ καταργεί τις γονικές άδειες, δείχνοντας για μια ακόμα φορά την κυβερνητική πολιτική έναντι του κόσμου της εργασίας.

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

https://www.documentonews.gr/