Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες, κείμενο που λέει "e THE χών λογίο ρωτων JV Άμεσα μέτρα ασφάλειας & υγιεινής για την έναρξη ξn και λειτουργία των σχολείων ΟΪΔΙΑ ΣΤΑΣΧΟΛ Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα ΙΑΓΙΑΟ ιαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ DOE ΕΛΛΑ"
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, πλήθος, υπαίθριες δραστηριότητες και κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες