Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών

Δωρεάν σεμινάριο είκοσι (20) ωρών προς το υπουργείο παιδείας, με σκοπό την εκμάθηση σύνταξης απλών, χρηστικών και κατανοητών εγγράφων Τελικά είναι πολύ πάρα πολύ δύσκολο στο υπουργείο παιδείας να συντάξουν ένα απλό έγγραφο που να διευκρινίζει και όχι να συγχέει τον τρόπο τοποθέτησης των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Μπορούμε με σεμινάριο είκοσι ωρών να τους διδάξουμε.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020, αργά το μεσημέρι, το υπουργείο παιδείας απέστειλε το υπ΄αριθμ. 108336/Ε2 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής αγωγής και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.» Το έγγραφο αυτό μνημονεύει εγκύκλιο, υπουργική απόφαση, Προεδρικά Διατάγματα και νόμους και παραθέτει αυτολεξεί σημεία αυτών αλλά ατάκτως ερριμμένα. Βλέποντας ο αναγνώστης μόνον το θέμα του εγγράφου αναμένει να διευκρινίζει και να τακτοποιεί τα θέματα στα οποία αναφέρεται. Όμως η αποσπασματική αναφορά στο υπ΄αριθμ. 108336/Ε2/ 21 Αυγούστου 2020 έγγραφο του υπουργείου παιδείας παραγράφων ή ακόμη και προτάσεων των άρθρων από τα μνημονευθέντα έγγραφα μάλλον σύγχυση δημιουργεί παρά διασαφηνίζει το θέμα που διαπραγματεύεται. Δυστυχώς το παρόν έγγραφο συγχέει: τις οριστικές με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και σε ποια χρονική στιγμή πραγματοποιείται η καθεμία τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας τη συνεξέταση των αιτήσεων προσωρινών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ με τις αιτήσεις προσωρινών τοποθετήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Μέσω του άρθρου αυτού θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω αυτό που όφειλε να κάνει το έγγραφο του υπουργείου και δεν το έπραξε. Τον Αύγουστο του 2020 οι μόνοι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι της Ειδικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα τοποθετηθούν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ σε κενά της ειδικής αγωγής, δηλαδή είτε εκείνων των ΣΜΕΑΕ είτε εκείνων των Τμημάτων Ένταξης.

Πώς τοποθετούνται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής στα παραπάνω κενά; Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται με βάση την παράγραφο 5 α του άρθρου 62 του Ν 4589/2019,όπως αυτός τροποποιήθηκε (Ν4653/2020 και Ν 4692/2020) και ισχύει. «Άρθρο 62 5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Π.Δ. 154/1996 Άρθρο 3 Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127).   2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.»

Στο ερώτημα πώς προκύπτουν οι παραπάνω διεκδικούμενες θέσεις από τους νεοδιόριστους απάντηση δίνει η παράγραφος 1 του παραπάνω άρθρου: «Π.Δ. 154/1996 Άρθρο 3 Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων 1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.» Το υπ΄αριθμ. 108336/Ε2/ 21 Αυγούστου 2020 έγγραφο του υπουργείου παιδείας αναφέρει μεταξύ άλλων στην παράγραφο 1: «Ως κενές θέσεις νοούνται εκείνες που απέμειναν μετά την ολοκλήρωση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  της διαδικασίας των λειτουργικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με το 2ο σχετικό, καθώς και τυχόν θέσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα..»

Δηλαδή, αναφέρεται σε κενές θέσεις για την τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, οι οποίες προέκυψαν, σύμφωνα με το συντάκτη ή τη συντάκτρια του εγγράφου, μετά την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής μέχρι πρότινος μετετίθεντο και είχαν οργανική σε ΣΜΕΑΕ και από φέτος διορίστηκαν για τα Τμήματα Ένταξης. Και τίθενται τα εξής ερωτήματα: Γιατί να υπάρχουν λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής; Πώς πρόεκυψαν αυτοί; Πώς είναι δυνατόν να προκύψουν νέα λειτουργικά κενά ειδικής αγωγής από την έκδοση του εγγράφου 102027/30-07-2020 μέχρι και την 21η Αυγούστου 2020 που εκδόθηκε το υπ΄αριθμ. 108336/Ε2 έγγραφο του υπουργείου παιδείας; Και για να προλάβω όποιον/α αμφισβητεί ότι η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην ειδική αγωγή επισημαίνω ότι η παρούσα παράγραφος εντάσσεται στην ενότητα με τίτλο: Α. Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Άγνωστο τι θέλει να πει ο ποιητής ή η ποιήτρια του εγγράφου! Ειλικρινά προκαλεί εντύπωση η αναφορά περί λειτουργικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής προ του διορισμού των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης. Συνεχίζει η 1η παράγραφος του υπ΄αριθμ. 108336/Ε2/ 21 Αυγούστου 2020 εγγράφου του υπουργείου παιδείας.

«Στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων στα λειτουργικά κενά σύμφωνα με το 2ο σχετικό, θα προηγηθεί η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ακολούθως θα εξεταστεί η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με την τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και, τέλος, η τοποθέτηση των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.» Σύμφωνα με το έγγραφο θα συνεξεταστούν οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών για τα τμήματα Ένταξης με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και είναι γενικής παιδείας. Ειλικρινά ποιος σκέφτηκε και τα συνέταξε αυτά τα ακατ-ανόητα; Τίνος ιδέα ήταν να εμπλακούν δύο διαφορετικές ως προς τις τοποθετήσεις τους κατηγορίες εκπαιδευτικών;

Με πόση ευκολία το υπ΄αριθμ. 108336/Ε2/ 21 Αυγούστου 2020 έγγραφο του υπουργείου παιδείας συνεξετάζει τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με εκείνες των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας; Για ποιο λόγο; Ποιος είναι ο εμπνευστής-συγγραφέας του εγγράφου αυτού και ποιες οι γνώσεις του σε θέματα τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά; Αυτή η σύγχυση που προκαλεί δεν θα ελεγχθεί από τον προϊστάμενό του; Έγγραφο που δεν βασίζεται ούτε υποστηρίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Έγγραφο χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Το υπ’ αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που μνημονεύεται στο εν λόγω έγγραφο και έχει θέμα, «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις» αναφέρει τα εξής: «4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71) ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου έπονται των ανωτέρω κατηγοριών.» Δηλαδή οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε λειτουργικά κενά μετά τις υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτεμβρίου των μόνιμων εκπαιδευτικών. Επομένως, δεν συνεξετάζεται η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με την τοποθέτηση των ευρισκομένων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Η 4η παράγραφος του υπ΄αριθμ. 108336/Ε2/ 21 Αυγούστου 2020 εγγράφου του υπουργείου παιδείας αναφέρει τα εξής: 4. «Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996» (ΠΔ 144/1997) Για να μη δημιουργηθεί σύγχυση στους αναγνώστες του περίφημου εγγράφου της 21η Αυγούστου 2020 επισημαίνω τα εξής: Η οριστική τοποθέτηση που αναγράφει η παραπάνω παράγραφος δεν αναφέρεται στη διαδικασία τοποθέτησης των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών στις υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτές που οσονούπω θα διαχειριστούμε, αλλά στη διαδικασία τοποθέτησης στις υπηρεσιακές μεταβολές του επόμενου έτους, όταν λαμβάνουν χώρα οι βελτιώσεις και οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά. Τότε, όταν- και πάλι υπογραμμίζω- θα έχουμε οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ειδική αγωγή, χωρίς να συγχέονται αυτοί με τους εκπαιδευτικούς της γενικής παιδείας. Καμία σύγχυση των δύο κατηγοριών των εκπαιδευτικών, κυρίες και κύριοι του υπουργείου παιδείας. Η δε παράγραφος 6 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1997 αναφέρει τα εξής: «6. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.» Η τελευταία πρόταση αναφέρεται στις οριστικές τοποθετήσεις (οργανική θέση) των εκπαιδευτικών, όταν πραγματοποιούνται οι υπηρεσιακές μεταβολές, την άνοιξη του επόμενου έτους. Συμπερασματικά: Σεπτέμβριος 2020: Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα τοποθετηθούν προσωρινά σε Τμήματα Ένταξης και, αν υπάρχουν λειτουργικά κενά στα ΣΜΕΑΕ, τότε πρώτα θα καλυφθούν αυτά. Από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2021 (εξαρτάται πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές για βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις) οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής μετά την ανακοίνωση των οργανικών κενών και των αιτήσεων τους θα τοποθετηθούν σε οργανική θέση. Εάν κάποιος συνάδελφος της ειδικής αγωγής δεν τοποθετηθεί σε οργανική θέση που έχει ζητήσει και υπάρχει οργανική θέση σε άλλη σχολική μονάδα, τότε θα τοποθετηθεί όπου υπάρχει οργανική θέση. Μετά την παρέλευση διετίας θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Καμία σύμπλευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας στις προσωρινές και στις οριστικές τοποθετήσεις. Καλό και φρόνιμο θα ήταν έγγραφα δομημένα με αυτό το ύφος και με την αποσπασματική αναγραφή προτάσεων να αποφεύγονται, διότι δημιουργούν μάλλον εντυπώσεις και συγχύσεις εκ μέρους του υπουργείου, ως μη όφειλε. Και, κυρίες του υπουργείου, ρωτήστε να μάθετε, δεν είναι κακό. Ρωτήστε τους μάχιμους εκπαιδευτικούς και προχωρήστε!


Πηγή άρθρου: «Δωρεάν σεμινάριο είκοσι (20) ωρών προς το υπουργείο παιδείας, με σκοπό την εκμάθηση σύνταξης απλών, χρηστικών και κατανοητών εγγράφων» | fresh-education