Η αξιοποίηση της πανδημίας του κορονοιού για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων γίνεται γεγονός ακόμη πιο ορατό πλέον στην εκπαίδευση. Η πολιτική επιλογή του υπουργείου παιδείας για 3μηνες συμβάσεις εργασίας, και όχι με τη θεσμοθετημένη διαδικασία προσλήψεων, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών αλλοιώνει πλήρως το πλαίσιο εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργασιακά δικαιώματα, καταστρατήγηση πινάκων κ.α). Η Δοε και η Ολμε θα πρέπει άμεσα να παρέμβουν και να ζητήσουν κάλυψη των κενών με προσλήψεις και συμβάσεις για όλο το σχολικό έτος.