Μελέτη -Τεκμηρίωση του αιτήματος του κλάδου για λειτουργία των σχολείων με 15 μαθητές στο τμήμα κατ’ ανώτατο όριο σε συνθήκες πανδημίας

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Υπόθεση εργασίας: Υπάρχει ανάγκη μείωσης του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, δεδομένης της πανδημίας και των οδηγιών που έχουν δοθεί από τους υγειονομικούς φορείς και επιστήμονες υγείας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς;

Ερευνητικά ερωτήματα:

 1. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, είναι επιβαρυντικός παράγοντας δεδομένης της επιδημιολογικής κρίσης;
 2. Δημιουργεί το αίτημα της ΟΛΜΕ για 15 μαθητές ανά τμήμα κατ’ ανώτατο όριο ασφαλέστερες συνθήκες στις σχολικές αίθουσες σε σχέση με την πανδημία;
 3. Ποιες λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθεί το ανώτατο όριο των μαθητών ανά τμήμα;

ΠΛΕΥΡΕΣ-ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

 1. Διερεύνηση των πραγματικών στοιχείων σχετικά με:
 2. Τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα: Περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων (π.χ. ποσοστό τμημάτων επί του συνόλου που υπερβαίνουν τους 15 μαθητές): Σύμφωνα με τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, ο μέσος όρος των μαθητών πανελλαδικά είναι 17. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριωθεί ότι κάθε απόπειρα αποτύπωσης μέσου όρου μεταξύ Δ/νσεων ακριτικών, ορεινών, νησιωτικών κ.λπ. περιοχών και Δ/νσεων των μεγάλων αστικών κέντρων είναι παραπλανητική και αστήρικτη επιστημονικά.
 • Τον μέσο όρο των μαθητών στα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας είναι 18-22 (ή 20, τα νούμερα ποικίλλουν ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται το ΥΠΑΙΘ). Περιγραφική στατιστική ανάλυση εστιασμένη στις σχολικές μονάδες των αστικών κέντρων.
 • Το Ποσοστό Έγκρισης ολιγομελών τμημάτων σε γενική και ειδική αγωγή
 • Τον Αριθμό μαθητών ανά τμήμα στην Ειδική Αγωγή (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΕΕΚ)
 • Τον αριθμό των ενηλίκων μαθητών/-τριών σε ΕΠΑΛ και Εσπερινά σχολεία
 • Τον αριθμό καθηγητών Παράλληλης στήριξης/ποσοστό κάλυψης αναγκών
 • Τον αριθμό καθαριστών/στριών που απαιτείται να προσληφθούν πανελλαδικά, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.
 • Κατά πόσο το άνοιγμα των σχολείων με το σύνολο των μαθητών στο τμήμα και αποκλειστικό μέσο προφύλαξης τη χρήση μάσκας από μαθητές-εκπαιδευτικούς είναι ασφαλές και επαρκές μέτρο.

Μέθοδος διερεύνησης των ερωτημάτων μέσω:

 • Πορισμάτων μελετών επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Συλλογής στοιχείων πανελλαδικά
 • Έρευνας-συλλογής στοιχείων πανελλαδικά για ελεύθερους χώρους (σχολικά κτίρια κενά από συγχωνεύσεις σχολείων/ελεύθερες αίθουσες στα λειτουργούντα σχολεία/κατάλληλοι ελεύθεροι δημοτικοί-δημόσιοι χώροι)
 • Υπολογισμού επιπλέον αριθμού καθηγητών που απαιτείται να διοριστούν και του σχετικού κόστους, όπως θα προκύψει από τα στοιχεία της κάθε ΕΛΜΕ
 • Μελέτης πρακτικών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 • Θέσεων του γονεϊκού κινήματος (ΑΣΓΜΕ), των άλλων εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ).

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α) Πρωτογενής έρευνα μέσω της συλλογής στοιχείων από τις σχολικές μονάδες, ΕΛΜΕ, Δ.Δ.Ε., ΥΠΑΙΘ και όποια άλλη δομή είναι πρόσφορη

Β) Δευτερογενής έρευνα (Άντληση πληροφοριών μέσω των υπαρχόντων στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, από στατιστικές υπηρεσίες/ κρατικές υπηρεσίες/ ερευνητικά κέντρα/ ιστορικές πηγές/ παν/στήμια κλπ.)

ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ενδεικτικά)

 • Στοιχεία από Δ.Δ.Ε. / ΕΛΜΕ / Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠΑΙΘ (myschool) για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, καθώς και για κενές αίθουσες στα σχολεία που ήδη λειτουργούν
 • Στοιχεία από Δ.Δ.Ε. / ΕΛΜΕ / Δήμους για κατάλληλους ελεύθερους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας
 • Πορίσματα έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων («Στοχαστικά» μοντέλα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής)
 • Μελέτες-πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ (WHO) / Θέσεις ETUCE / EI / Μελέτες UNESCO

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 4 εβδομάδες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

 • Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από τα μέλη του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ με συμμετοχή ΕΛΜΕ στη συλλογή στοιχείων
 • Χρήση υφιστάμενων πηγών. Συλλογή («απογραφή») και κωδικοποίηση στοιχείων/δεδομένων (data) με το στατιστικό πακέτο SPSS, excel (windows)
 • Στατιστική επεξεργασία στοιχείων
 • Ανάλυση/ ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. – Προτάσεις
 • Συγγραφή τελικής έκθεσης
 • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
 • Η επικοινωνία της ομάδας εργασίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Με ανάρτηση στις ηλεκτρονικές σελίδες των ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ.
 • Με ενημερωτικό σημείωμα προς όλες τις ΕΛΜΕ και τους αιρετούς από ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ και κοινοποίηση στις σχολικές μονάδες .

Για το ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

                      Ο Πρόεδρος               Γεώργιος Ανδρινόπουλος  Περιγραφή: ΚΕΜΕΤΕ      Η Γενική Γραμματέας               Μαρία Γεωργαρίου