Σήμερα07-10-2020 απέστειλε οι ΑΔΕΔΥ τα εξώδικα ενάντια στην εφαρμογή της τροπολογίας που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτης εκδοθείσης με αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020) κοινής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2020. Τα εξώδικα επιδόθηκαν αυθημερόν στο Υπ. Παιδείας.

Επιστολή προς ΟΛΜΕ – Αποστολή εξωδίκων για απεργία – αποχή

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΑ 2020 2021

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ