Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση

Δίκτυο Συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο

Κατηγορία: Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΔΑΣ

23 Posts