Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση

Δίκτυο Συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο

Κατηγορία: Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. – ΠΑΝΕΛΛ. ΟΜΟΣΠ. ΕΡΓΑΖ. ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

62 Posts

Ο.Σ.Υ.Ο. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο.Τ.Υ.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛ. ΕΛΛΑΔΑΣ, Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. – ΠΑΝΕΛΛ. ΟΜΟΣΠ. ΕΡΓΑΖ. ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ., Συνδικαλιστικά

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών που είχαν προκυρήξει οι Ομοσπονδίες  ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ., ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ